Ważne informacje

Faktury elektroniczne

Stosownie do § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 
zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej z dnia 20 grudnia 2012 r.

Proponujemy Państwu szybki i wygodny system dystrybucji faktur elektronicznych.
Wymiana e-dokumentów pomiędzy naszą firmą, a Klientami będzie dokonywana za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.
Otrzymywanie e-dokumentów w ramach tej usługi jest nieodpłatne.
Po wystawieniu e-faktury, będzie ona automatycznie wysłana na adres e-mail wskazany przez klienta.  

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą formą rozliczania za zakupy paliw prosimy o kontakt z nami.