Ważne informacje

Informacje o Sent

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2332, z późn. zm.) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru (SENT) oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Usługą pozwalającą na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT  jest usługa „e-Przewóz”. To jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Usługa „e-Przewóz” umożliwia Klientom Krajowej Administracji Skarbowej, tj. podmiotom wysyłającym, podmiotom odbierającym, przewoźnikom i kierującym środkami transportu, na realizację obowiązków wynikających z Ustawy o monitorowaniu przewozów.

Dostęp do usługi „e-Przewóz” odbywa się za pośrednictwem portalu PUESC  https://www.puesc.gov.pl ,który zapewnia dostęp do informacji w zakresie przepisów celnych i podatkowych oraz ułatwia dwustronną i bezpieczną komunikację z klientami, co wpłynie na wzrost automatyzacji obsługi drogą elektroniczną.