Ważne informacje

Płatność podzielona

W związku z wejściem w życie w dniu 01 lipca 2018 roku przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności nabywcy, aby wyłączyć solidarną odpowiedzialność za podatek należny dostawcy, mogą dokonywać płatności podatku VAT ujętego na fakturze, na rachunek VAT dostawcy towarów, dlatego z dniem 05 lipca 2018 roku zrezygnowaliśmy z utrzymywania kaucji gwarancyjnej, będącej drugą formą zwolnienia od odpowiedzialności solidarnej. Bardzo prosimy nabywców prowadzących działalność gospodarczą o dokonywanie płatności za paliwa w tzw. podzielonej płatności.