Ważne informacje

Premiowanie

AKTUALNE OPROCENTOWANIE NA MIESIĄC
WRZESIEŃ 2020 r. – 1,8% W SKALI ROKU

Historia zmian oprocentowania:

Miesiąc / Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 2,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8% 1,5% 1,5% 1,6%  
2019
 2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,2%
2018  2,2% 2,3% 2,1% 2,1% 2,1%  2,1%  2,1%  2,1%  2,1%  2,1%  2,0%  2,0%
2017 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%  2,1% 2,1% 2,1% 2,1%