Ważne informacje

Premiowanie

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Od 1 lipca 2021 Program Premia przestaje obowiązywać.

 

AKTUALNE OPROCENTOWANIE NA MIESIĄC
STYCZEŃ 2021 r. – 2,0% W SKALI ROKU

Historia zmian oprocentowania

Miesiąc / Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 2,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5%
2020 2,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8%
2019 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,2%
2018 2,2% 2,3% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0%