Ważne informacje

Sent opałowy

PALIWA OPAŁOWE

Od 1 września 2020 r., po rocznym okresie przejściowym, zmieniły się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych). Od tej daty, co do zasady, każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw jest obowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia nie jest obecnie możliwe dokonanie sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu, bowiem sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Każdy zainteresowany, który nie dokonał rejestracji przed 1 września 2020 r. musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU za pomocą usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową m.in. za pośrednictwem tej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego.

Instrukcja rejestracji dla pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego oraz inne szczegółowe informacje i aplikacje mobilne: https://puesc.gov.pl/sent-oil