Formularz zamówienia oleju opałowego

Olej opałowy Lotos Red
m3
W przypadku wątpliwości gdzie złożyć zamówienie prosimy o kontakt pod bezpłatny numer 800 157 001.
W przypadku, gdy Klient przekaże IMSO Sp. z o.o. nieprawidłowe dane, w wyniku czego IMSO Sp. z o.o. nie dopełni obowiązku zgłoszenia wynikającego z Ustawy, Klient będzie zobowiązany do naprawienia IMSO Sp.z o.o. wynikłej stąd szkody.